X סגור תפריט דף הבית אודות תחומי פעילות קישורים מאמרים ופסקי דין צור קשר

פנו אלינו
מלאו את הטופס הקצר
ואחזור אליכם בהקדם

משרד עורכי דין איתי ליבנה - ליקויי בניה

ע"פ הפרסומים , קבלנים משלמים כל שנה כ230 מיליון ₪ בתביעות רוכשי דירות , בגין ליקויי בנייה שונים בדירות הנרכשות. ע"פ פרסומים , בכל שנה מוגשות כ5000 תביעות כנגד קבלנים, בסכום כולל של כ600 מיליון ₪ , כאשר סכום התביעה הממוצע לדירה הינו כ120,000 ₪.

ליקויי בנייה , הינן שלל תקלות ,פגמים ו/או כשלים הקיימים במבנה אשר עשויים/עלולים/ גורמים  לפגום בערכו, בשלמותו במראהו , עשויים לגרום לסכנה, פוגמים בהנאת השימוש , בניקיונו ואף באיכות הסביבה.

בחוק מכר (דירות) , תשל"ג -1973 , מוגדרים ליקויי בניה כפער בין המובטח בחוזה המכר לרוכש הדירה ובין מה שהתקיים והתקבל בפועל. ליקויי הבניה יכולים להתבטא בשלל צורות מגוונות , איכות גימור לקויה , כשל בשלד המבנה, ליקויים בצנרת , פערים בין ותכניות שאושרו או הובטחו לבין הנבנה ומסופק  בפועל.

 

נושא /ענף  ליקויי הבניה הינו ענף רחב ומקיף , אך נהוג לחלקו לתחומים הנפוצים והעיקריים אשר מוכרים כשלושה :

ליקויי בניה ביסודות ובשלד – אשר הינם החמורים ונוגעים ביסוד המבנה והקונסטרוקציה.

ליקויים קוסמטיים- אשר  הינם הנפוצים והמוכרים יותר.

ליקויים סמויים הנסתרים מהעין , אשר מתגלים בד"כ בשלבים מאוחרים יותר לאחר האכלוס.

 

תקופות האחריות הקבועות בחוק:

ע"פ חוק המכר (דירות) ישנן שתי תקופות אחריות הרלוונטיות לנושא ליקויי הבניה:

1.         תקופת הבדק- שלגביה קובע החוק פרקי זמן שונים בהתאם לטיב הליקוי.

2.         תקופת האחריות הממשיכה עד 3 שנים מעבר לתקופת הבדק.

 

יצוין כי תקופת הבדק מוגדרת כ"תקופה שתחילתה מעת מסירת הדירה ומחולקת למספר שנים בהתאם לטיב הליקוי", כמפורט בהמשך.

תקופת האחריות , מוגדרת "תקופה של שלוש שנים שתחילתה בתום תקופת הבדק".

להלן יפורטו תקופות הבדק בהתאם לרכיבי הבניה השונים, קרי תקופת האחריות הינה התקופה של שלוש השנים הנוספות, מעבר לתקופות הבדק השונות המפורטות להלן).

1.         ליקויי בניה במוצרי נגרות , מסגרות, אלומיניום וכן פלסטיק.-שנתיים.

2.         ליקויי בניה בריצוף , חיפוי פנים, לרבות שחיקה ושקיעה.- שנתיים.

3.         כשל עמידות ותפקוד מכונות ודוודים.-שלוש שנים.

4.         ליקויים בפיתוח החצר, שקיעות, כך גם מרצפות בקומת קרקע, חניות, שבילים ומדרכות בשטח הבניין, כך גם במשטחים מחומרי גימור שונים. -שלוש שנים.

5.         כשל בתפקוד ובעמידות של מרכיבי מערכות בידוד תרמי- שלוש שנים .

6.         כשל מערכות צנרת ומים, מרזבים והסקה, מערכות ביוב (כשל קרי –נזילות) ארבע שנים.

7.         כשל איטום מבנה, לרבות חללים תת קרקעיים ,קירות, תקרות וגגות .- ארבע שנים.

8.         סדקים ברוחב גדול מ1.5 מ"מ ברכיבים לא נושאים .- חמש שנים.

9.         התקלפות, נשירה, התפוררות של חיפוי חוץ.-שבע שנים.

10.        כל אי התאמה אחרת שאינה אי-התאמה יסודית.-שנה אחת.

 

ע"פ חוק ההתיישנות , בכל מקרה רוכש הדירה רשאי לתבוע את הקבלן או היזם במשך תקופה של

 שבע שנים בנודע לליקויי בנייה . במקרים מיוחדים כגון מקרה ליקויים נסתרים או יסודיים תחל

תקופת ההתיישנות מרגע גילוי הליקוי הנסתר.

באם נתקלתם בליקויי בניה בדירתכם , התייעצו עמנו בכדי למצות את זכויותיכם ולתקן את

המחדלים.

נעשה באהבה ע"י © כל הזכויות שמורות 2022 
ההודעה נשלחה בהצלחה!
נציגנו ישובו אליכם בהקדם, תודה